Maryja, Matka Jezusa

Wszystkie Wydarzenia Kalendarz

„Maryja, Matka Jezusa” (Io sono con te / Jestem z tobą) – reżyseria i scenariusz Guido Chiesa, współautorzy Nicoletta Micheli, Filippo Kalomenidis, Włochy 2010 (103’)

Prelekcja: ks. prof. Marek Lis

Ten film prowokuje skrajne opinie jako odważne, w pewnym sensie feministyczne ujęcie historii przekazanej przez Ewangelie Dzieciństwa, od Zwiastowania po odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni. W centrum stawia postać Matki, by przez Nią zrozumieć Syna – doświadczenie macierzyństwa i synostwa z domu w Nazarecie jest ukazane jako jedna z inspiracji późniejszego nauczania Jezusa. Historia skupia się na roli Maryi w formowaniu człowieczeństwa w młodym Jezusie. Ona sama jest ledwie dziewczęciem, postawionym w bardzo trudnej sytuacji, a jednak ze spokojem ducha, cierpliwością i uporem broni swego dziecka, buduje jego charakter i wskazuje mu drogę.

ks. prof. Marek Lis – medioznawca i filmoznawca, który jako przedstawiciel Signis Polska był członkiem jury ekumenicznego na międzynarodowych festiwalach filmowych (m.in. Warszawa, Fribourg, Cannes). W wywiadzie dla KAI (2015) powiedział: „Filmy otwierają na dialog, pozwalają rozpoznać w innych twarz kogoś bliskiego”. Jest on autorem książek o filmie, m.in.: 100 filmów biblijnych. Leksykon (2005), Figury Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego (2007), Cinematic Transformations of the Gospel (Opole 2013), Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny (2015), a także redaktorem Ukrytej religijności kina (2002) i Światowej encyklopedii filmu religijnego (2007, z Adamem Garbiczem). Jako dr hab. teologii ks. M. Lis jest profesorem Uniwersytetu Opolskiego, kierownikiem Katedry Homiletyki i Środków Przekazu Wiary na Wydziale Teologicznym; wykłada naukę o komunikacji społecznej w Instytucie Politologii UO.

Kuratorem filmowej części Festiwalu jest ks. Witold Kawecki CSsR – konsultant teologiczny mediów, m. in. TVP i Polskiego Radia, animator kultury, wykładowca, założyciel Sekcji Teologii Kultury i Dyrektorem Instytutu Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.