Matka Boska Podwórkowa

Wszystkie Wydarzenia Kalendarz

Spacery szlakiem warszawskich kapliczek z przewodnikiem.

Zapisy na 25.03.2017 godz. 15.00

Zapisy na 1.04.2017 godz. 15.00

Nasz Festiwal miał w 2016 r. symboliczną „kapliczkę-koksownik” Coal Heart Mother. Instalacja Jakuba Szczęsnego w parku Agrykola okazała się antycypacją tegorocznego motywu Matki. Figura lub obrazek Matki Chrystusa to także częsty motyw kapliczek podwórkowych. Większość z tych, które się zachowały, powstała w czasie okupacji i powstania. Stoją w podwórkach studniach, wiszą w bramach, czasem na klatkach schodowych starych kamienic na Pradze i w Śródmieściu, są też na Woli, Ochocie, Żoliborzu i Mokotowie.

Etnograf Tadeusz Seweryn pisał, że „kapliczki są to rozsiane w krajobrazie polskim modlitwy ludu polskiego, rzezane w drzewie lub kute w kamieniu: materializacje uniesienia serc pobożnych”.

Spacer rozpoczniemy od figury św. Jana Nepomucena, który strzeże wędrujących przez Warszawę podróżników i chroni miasto przed klęskami naturalnymi. Podczas spaceru udamy się w południowe rejony Śródmieścia (stosunkowo mało zniszczonego w czasie II Wojny Światowej), aby poznać historię kapliczek stawianych przez mieszkańców warszawskich kamienic. Wielu z nim towarzyszy smutna historia hitlerowskiej okupacji, jednak podczas spaceru przekonamy się, że każda z nich ma swoją własną historię i budowie każdej z nich towarzyszyła inna intencja (dziękczynne, błagalne etc.)

Przewodnik: Piotr Skowroński – przewodnik miejski, doktorant w Instytucie Historii im. T. Manteuffla PAN, Koordynator Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską Muzeum Królewskie w Warszawie

Miejsce zbiórki: pod Kościołem Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.

Spacery organizowane wspólnie z Domem Spotkań z Historią.

Spacery odbywają się w języku polskim.

25.03 i 1.04 trasa spaceru jest taka sama.