Matka Polka

Wszystkie Wydarzenia Kalendarz

Jakie wyzwania stoją przed współczesną matką? Czy Perfekcyjna Pani Domu jest nową wersją Matki Polki? Czy macierzyństwo w Polsce zmieniło się wraz z transformacją ustrojową?

W czasie spotkania porozmawiamy o tym, w jaki sposób deklarowane przez Polaków przywiązanie do wartości rodzinnych przekłada się na sytuację współczesnej Matki Polki.

Prowadzenie: Barbara Schabowska

Goście:

Teresa Kapela

Olga Kapela

Sylwia Chutnik

dr Sylwia Urbańska