Rosa mystica

Wszystkie Wydarzenia Kalendarz

Heinrich Ignaz Franz von Biber, Sonaty misteryjne
Robert Bachara – Teresa Kamińska – Marco Vitale

Trzygodzinny maraton z największą spośród barokowych muzycznych ekstrawagancji. Sonaty misteryjne – zagadkowe i monumentalne dzieło Heinricha Ignaza von Bibera z 1676 roku wykonane w całości przez jednego z najbardziej obiecujących polskich interpretatorów dawnego repertuaru skrzypcowego. Cykl dedykowany arcybiskupowi Salzburga Maximilianowi Gandolphowi, znanego z zamiłowania do nabożeństwa różańcowego, składa się z 15 sonat odpowiadających kolejnym tajemnicom różańca. Wyjątkowa okazja usłyszenia całego cyklu wykonywanego przez jednego muzyka – Robert Bachara, bezkompromisowy w swoich wyborach artystycznych, wykona wirtuozowski cykl z użyciem pięciu instrumentów, stosując historyczną technikę gry.

Z uwagi na charakter i przestrzeń koncertu organizatorzy nie gwarantują miejsc siedzących.

Cykl koncertów pod honorowym patronatem

Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza

Metropolity Warszawskiego

 

Program

Heinrich Ignaz Franz von Biber, Sonaty misteryjne

I. Tajemnice radosne

Sonata 1: Zwiastowanie NMP
Praeludium
Aria

Variaitiones
Adagio
Finale

Sonata 2: Nawiedzenie św. Elżbiety
Sonata
Allamanda
Presto

Sonata 3: Narodzenie Pana Jezusa
Sonata
Courente
Double
Adagio

Sonata 4: Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Ciacona
Sonata 5: Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Praeludium
Allamanda
Guigue
Sarabanda
Double

II Tajemnice bolesne

Sonata 6: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Lamento
[Aria]
Adagio

Sonata 7: Biczowanie Jezusa
Allamanda
Variatio
Sarabanda
Variatio

Sonata 8: Ukoronowanie Jezusa cierniem
Sonata
Presto
Guigue
Double I
Double II

Sonata 9: Droga krzyżowa
Sonata

Courente
Double
Finale

Sonata 10: Ukrzyżowanie
Praeludium
Aria
Variationes

III. Tajemnice chwalebne
Sonata 11: Zmartwychwstanie Jezusa
Sonata
Surrexit Christus hodie
Adagio

Sonata 12: Wniebowstąpienie Jezusa
Intrada
Aria tubicinum
Allamanda
Courente
Double

Sonata 13: Zesłanie Ducha Świętego
Sonata
Gavott
Guigue
Sarabanda

Sonata 14: Wniebowzięcie NMP
[Praeludium]
[Ciacona]
Guigue

Sonata 15: Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
Sonata
Aria
Canzona
Sarabanda


Passagalia