Ks. Witold Kawecki CSsR (ur. 1960)

prowadzi spotkania i dyskusje filmowe. Konsultant teologiczny mediów (m. in. TVP i Polskiego Radia), animator kultury (organizator „Wieczornych spotkań z kulturą”, UKSW 2004-2008), dyrektor i współzałożyciel grupy wydawniczej ORDO, pisarz i tłumacz wielojęzyczny, dziennikarz (redaktor naczelny Homo Dei, 1997-2002). Jest znanym rekolekcjonistą, w Polsce i za granicą (w USA, Danii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Białorusi i na Ukrainie). Został odznaczony m. in. medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2013).

Studiował w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii i USA. Prof. dr hab. nauk z zakresu teologii moralnej (teologia kultury, teologia wizualności, teologia kultury i teologia mediów, bioetyka, teologia moralna społeczno-polityczna); wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie (od 1994), Kapucynów w Krakowie (od 1999) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2002). Na UKSW był założycielem specjalnosci Teologii Kultury i Dyrektorem Instytutu Wiedzy o Kulturze (2009-2013), a także twórcą komunikacji medialno-kulturowej. Autor 27 książek. Jest m.in. przewodniczącym Zespołu ds. Kompetencji Kulturowych Koscioła przy Narodowym Centrum Kultury.