Sonia Wronkowska (ur. )

muzykolog, programistka, edytorka muzyki dawnej, autorka artykułów naukowych i popularyzatorskich, recenzentka i felietonistka „Ruchu Muzycznego”. Bibliotekarz muzyczny i kierownik Polskiego Centrum RISM (Répertoire International des Sources Musicales), pracuje w Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej, gdzie zajmuje się opracowaniem dawnych muzykaliów.

Bierze udział w pracach nad rozwojem biblioteki cyfrowej Polona, researcher w projekcie naukowym SIMSSA (Single Interface for Music Score Searching and Analysis) na McGill University. Propaguje wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzycznych w badaniach muzykologicznych oraz w praktyce muzycznej (m.in.: współpraca merytoryczno-programowa z Narodowym Centrum Kultury przy festiwalu „Polska Muzyka Odnaleziona”, projekty z muzykami-wychowankami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci).

Wyniki swoich badań oraz efekty projektów popularyzatorskich prezentowała na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych i specjalistycznych. Przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat funkcjonowania utworów zależnych w muzyce religijnej osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.