Rusz się stworzenie

Wszystkie Wydarzenia Kalendarz

Muzyka polskich benedyktynek XVII i XVIII w.

Agnieszka Budzińska-Bennett – Ensemble Peregrina – Flores Rosarum – Maria Erdman

Siedemnastowieczna muzyka z jarosławskiego klasztoru benedyktynek to jedyny znany dotąd na świecie przykład polichóralności wykonywanej w całości przez kobiety i tworzonej specjalnie dla muzykujących zakonnic. W programie dwuchórowe Stabat Mater oraz łacińskie motety maryjne. Z repertuaru benedyktynek sandomierskich wybrane zostały 4-głosowe opracowania najpiękniejszych staropolskich pieśni pasyjnych z początku osiemnastego wieku oraz utwory organowe zachowane w rękopisie o wdzięcznym tytule Xiąszka do churu do grania. Utwory wykonają śpiewaczki z bazylejskiego Ensemble Peregrina oraz krakowskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej Bennett. Przy organach Maria Erdman – specjalistka od organowego repertuaru zakonnic.

Kobieca pobożność związana z postacią Maryi, tematem Męki Pańskiej oraz Zmartwychwstania, która rozwijana była z charakterystyczną wrażliwością za kratami klauzury i chóru zakonnego, stoi na marginesie historii muzyki religijnej. Polichóralność utrzymana w stile antico, z udziałem samych kobiet śpiewających w wysokim i niskim rejestrze, to fenomen w historii muzyki zupełnie wyjątkowy, a doświadczenie tego brzmienia jest niezwykłe dla współczesnych słuchaczy. Rozwój polifonii wokalnej zaczął się w okresie renesansu, o czym świadczą msze i motety, przeznaczone na chór a cappella. Natomiast wiek XVII to czas stopniowego wprowadzania instrumentów do kompozycji religijnych. W liturgii Kościoła zachodniego organy były obecne już w X wieku, jednak nie można było grać w czasie wykonywania przez chór części stałych (ordinarium missae), a tylko pomiędzy nimi, na zmianę (alternatim). W XVII w. praktyka wykonawcza pozwalała już na wzmacnianie głosów wokalnych przez instrumenty, ale do chórów należeli wyłącznie mężczyźni i chłopcy, którzy śpiewali dyszkantem (najwyższym głos), sopranem i altem. Utwory pochodzące z jarosławskiego klasztoru benedyktynek, to jedyny znany dotąd na świecie przykład polichóralności ad aequales – wykonywanej wyłącznie przez kobiety i tworzonej specjalnie dla muzykujących zakonnic. W archiwach polskich benedyktynek zachowały się również czterogłosowe pieśni w języku polskim oraz muzyka organowa spisana przez siostry zakonne.

Pobożność pasyjna oraz idea compassio, czyli współcierpienia Matki Chrystusa jest źródłem wielu wybitnych dzieł sztuki europejskiej – malarstwa, literatury i muzyki. Motyw Matki Cierpiącej ma również swoje bogate artystyczne odzwierciedlenie w zapomnianych utworach polskiej muzyki dawnej. Część utworów prezentowanych na tegorocznych koncertach nie była nigdy wydana ani nie została nagrana, będą więc miały podczas Festiwalu swoje współczesne prawykonania. Wykonanie ich w przestrzeni sakralnej ma umożliwić osobiste i wspólnotowe przeżycie duchowego, chrześcijańskiego przesłania tej muzyki. Koncerty odbywać się będą w warszawskich świątyniach – w układzie przestrzennym, który odpowiada możliwościami akustycznymi miejscom, dla których powstawał prezentowany repertuar i umożliwia wiarygodną rekonstrukcję sfery brzmieniowej, jakiej mogli doświadczać słuchacze tych samych utworów kilkaset lat temu. Zaproszeni muzycy reprezentują najwyższy światowy poziom wykonawstwa wokalnego oraz instrumentalnego muzyki dawnej, grają też na wiernych kopiach dawnych instrumentów. Zaangażowani są w badania naukowe nad historią praktyki wykonawczej oraz repertuarem zachowanych w Polsce źródeł muzycznych.

Z uwagi na charakter i przestrzeń koncertu organizatorzy nie gwarantują miejsc siedzących.

Cykl koncertów pod honorowym patronatem

Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza

Metropolity Warszawskiego

 

Program

 

Jadwiga Dygulska, Xsiąszka do churu do grania:

Preludium

Ave maris stella
Rusz sie stworzenie
O Jezu iakos cięszko skatowany
Ktosz mi doda gorzkich łez
Alma Redemptoris Mater

Jadwiga Dygulska, Xsiąszka do churu do grania:
Andante
Aria
Allemanda amicabilis
Fuga
Cantabile
Presto
Concerto

Stabat mater
Ave manus
Synu Bozy
O baranku niewinny

Jezu moy

In passione Domini

Jadwiga Dygulska, Xsiąszka do churu do grania:
Air
Aria
Aria vocatur Słowik
Menuetto
Sinfonia
Aria
Divertimento
Aria Adagio

Salve regina
Beata es virgo Maria