Flores Rosarum

– żeński zespół wokalny, który powstał z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen (2007). Założycielką zespołu jest Susi Ferfoglia – wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie, gdzie prowadzi klasę organów oraz zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi. W skład zespołu wchodzą: Adrianna Bujak, Maria Klich, Anita Pyrek, Katarzyna Śmiałkowska, Katarzyna Wiwer. Koncentrują swoje zainteresowania wokół religijnej muzyki europejskiej XII-XVI w., ze szczególnym uwzględnieniem śpiewów zawartych w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych i utworów Hildegardy z Bingen. Flores Rosarum współpracuje z takimi zespołami jak Peregrina (Bazylea), z którym kilkakrotnie wykonał najstarszy dramat liturgiczny autorstwa św. Hildegardy z Bingen Ordo Virtutum; ze Schola Cantorum Chosoviensis (Chorzów), San Clemente (Kraków), Wawelską Scholą Gregoriańską (Kraków). Obecnie prowadzi intensywne badania nad muzyką ze średniowiecznych rękopisów klasztorów żeńskich na terenie Małopolski. W ramach tego projektu w roku 2015 nagrał płytę CD Venite, exultemus Domino (DUX 1242).

Flores Rosarum ma na swoim koncie również wykonanie takich dzieł jak: pieśni z LibreVermell, CodexCalixtinus, Laudario di Cortona oraz chorał gregoriański (m.in. z Graduałów znajdujących się w Archiwum Katedry Wawelskiej, sióstr Benedyktynek ze Staniątek, Cystersów z Lubiąża, sióstr Klarysek z Krakowa i Starego Sącza). Zespół koncertował na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in. na: II Letnim Festiwalu „Muzyka nad Zdrojami” (Szczawnica, 2009), „Wielkopostnym Śpiewaniu(Lublin, 2012), VII Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore (Żory, 2013), XIII Festiwalu Banchetto Musicale (Wilno, 2013), Dniach Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej (Kraków, 2009, 2012, 2014), Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie (2014), XXXIX Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” (2014), XII Festiwalu Muzyki Dawnej w Szczecinie (2015), Festiwalu „Kolory Polski” (Lutomiersk, 2015).

Wydarzenie