Maria Erdman

wirtuoz, mistrz i nauczyciel gry na organach i na klawikordzie, muzykolog, edytor i popularyzator dawnej muzyki polskiej.

W jej repertuarze i badaniach naukowych ważne miejsce zajmuje muzyka klawiszowa ze zbiorów polskich klasztorów żeńskich. Jej trzypłytowy album Clavischordae Aetas Aurea in Polonia (Acte Prealable, 2006) z nagraniem gry na klawikordzie i „Arii z różnych Autorów zebranych” z kancjonału S.S. Klarysek w Starym Sączu (z 1768 r.) zdobył Grand Prix w serii Zapomniana Muzyka Polska.

Studiowała w Warszawie i w Amsterdamie, uczestniczyła w kursach mistrzowskich gry i improwizacji (Guy Boveta, Marie-Claire Alain, Petera Baresa, Christophera Stembridge’a i Władysława Kłosiewicza). Jako solistka i kameralistka, występuje na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą z koncertami muzyki dawnej i romantycznej. Uczy gry na klawikordzie w Akademii Muzycznej w Krakowie i prowadzi klasę organów w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, współpracuje z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy i Międzynarodową Letnią Akademią Muzyki Dawnej w Wilanowie. Jest stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydarzenie