Adam Strug (ur. 1970)

Wraz z prowadzonym przez siebie zespołem wokalnym Monodia Polska zaśpiewa w koncercie Triduum Polskie, wykonując najdawniejszą polską monodię pasyjną i wielkanocną, będącą wyrazem pobożności ludowej. Śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, etnomuzykolog, scenarzysta filmów dokumentalnych.

Reprezentuje nurt zachowawczy w muzyce tradycyjnej – jest depozytariuszem i popularyzatorem polskich pieśni, przekazywanych od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej i wykonywanych w skalach wcześniejszych niż powszechnie dziś używana skala dur i moll. W twórczości autorskiej Struga odnajdujemy wątki polskie i obce, ślad jego bliskowschodnich fascynacji muzycznych. Jego piosenki wykonują także inni wokaliści: Stanisław Sojka, Wojciech Waglewski i Mieczysław Szcześniak oraz Janusz Prusinowski Kompania i inne zespoły folkowe.

Wydarzenie