Monodia Polska

zespół założony i kierowany przez Adama Struga, kultywuje śpiew tradycyjnych polskich pieśni religijnych i świeckich, w wariantach melodycznych zebranych na Mazowszu (Łomżyńskie, Kurpie Zielone).

Posługują się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż temperowana, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze. W kontynuowanej przez Monodię ustnej tradycji są pieśni rycerskie, barokowe piety, śpiewane moralitety z XVIII w., romantyczne pieśni dewocyjne oraz utwory nieskodyfikowane, będące wyrazem pobożności ludowej.

Teksty pochodzą ze Śpiewnika Pelplińskiego (1861), liczącego 1102 pieśni na cały rok liturgiczny. Średniowieczne anonimy sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Wujka, Bolesławiusza, Trembeckiego, Żabczyca, Naborowskiego, Krasickiego i Karpińskiego. Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i pieśni historyczne.

W ramach Festiwalu zespół wystąpi w składzie: Jacek Zembrowski, Adam Strug, Piotr Piszczatowski, Krzysztof Napiórkowski, Jan Woźniak, Hipolit Woźniak, Tymoteusz Woźniak, Wojciech Lubertowicz, Mateusz Kowalski, Jakub Korona, Janusz Prusinowski.

Wydarzenie