Björn Schmelzer

– dyrygent i założyciel Graindelavoix (2006), etnomuzykolog, badacz średniowiecznych tradycji wokalnych, a także ich losów w czasach późniejszych. Jest autorem filmów fabularnych i dokumentalnych oraz broszur towarzyszących koncertom i płytom CD. Obecnie pisze książkę o dziesięciu latach doświadczeń z formacją Graindelavoix. Erudyta i eseista, zapraszany też jako wykładowca, został pierwszym „kreatywnym stypendystą muzykologicznym” Festiwalu Muzyki Dawnej i Ośrodka Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Utrechcie (2011).

Wydarzenie